יום: 24 בדצמבר 2023

ההשפעה הסביבתית של אחסון אתריםההשפעה הסביבתית של אחסון אתרים

פוסט זה בבלוג דן בהשפעה הסביבתית הפחות מוכרת של אירוח אתרים. הוא בוחן כיצד מרכזי נתונים, לב האינטרנט, תורמים באופן משמעותי לפליטת פחמן ובכך להתחממות כדור הארץ. למרות האופי הדיגיטלי